Eksport zestawienia sprzedaży z informacjami o bramkach płatności i fakturowaniu

👍 Zbieramy głosy

Do rozliczenia księgowego niezbędne jest wygenerowanie zestawienia sprzedaży z informacją o kwocie, produktach, sposobie płatności itp. dla każdej sprzedaży.

Aktualnie można wygenerować takie zestawienie, poprzez wyeksportowanie tabeli sprzedaży. Jednakże, brakuje tam kilku pól np. pełnej nazwy firmy, informacji o potrzebie faktury, sposobie wykonanej płatności.

Proszę dodatnie możliwości zaznaczenia takich pól w tabeli lub dodanie modułu eksportu z pełnymi danymi o rekordach sprzedaży.

Pozdrawiam
Kamil Biedulski

Kamil Biedulski

1 rok temu

Jeden głos
Kategorie
Funkcjonalność