👍 Zbieramy głosy

Data (bezwzględna) publikacji lekcji

Możliwość bezwzględnej daty publikacji lekcji kursu (np. 1 października 2022 o 08:00) - obok już istniejącej możliwości publikacji lekcji po X dniach od daty startu kursu. Chodzi o możliwość ustawienia konkretnej daty, przed którą nie będzie widać treści lekcji - nawet jeśli kurs nie ma daty rozpoczęcia.

Bartek Stańczyk

1 rok temu

Kategorie
Usprawnienie